Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
18%
 
13%
 
20%
 
47%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

VAI TRÒ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ THÚC ĐẨY THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

18/06/2018

Trong chỉ số, thành phần về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm về nội dung xây dựng chính sách, quy định của tỉnh. 

       Những năm qua, tất cả các văn bản liên quan đến doanh nghiệp-kinh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp đều được các sở, ngành mời tham gia góp ý, phản biện trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành.  Đặc biệt, trong năm 2017, Hiệp hội đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tham gia ý kiến 28 văn bản, trong đó có Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng với 1 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật và 26 văn bản của tỉnh. Ý kiến tham gia xây dựng chính sách của Hiệp hội đều hướng tới phục vụ lợi ích của doanh nghiệp. Đây cũng chính  là hoạt động quan trọng thứ 2 sau hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.
        Vừa qua, tại cuộc họp của UBND tỉnh bàn về giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2018 và những năm sau,UBND tỉnh đã giao cho Hiệp hội Doanh nghiệp  phối hợp với Sở Thông tin-Truyền thông tư vấn, hướng dẫn, thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ cho doanh nghiệp một cách thuận tiện nhất khi làm các thủ tục hành chính.
Hiện nay, các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND thành phố Pleiku đã hoàn thành xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để phục vụ công dân, doanh nghiệp đồng thời Sở Thông tin-Truyền thông đã xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến (http://dvc.gialai.vn) để tích hợp các dịch vụ công nhằm thuận lợi sử dụng.
Để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, các doanh nghiệp đăng ký tài khoản sử dụng trên cổng dịch vụ công trực tuyến (chỉ cần có thư điện tử để nhận thông báo về việc giải quyết hồ sơ). Sau khi đăng ký tài khoản xong, chọn thủ tục cần giải quyết để nộp hồ sơ trực tuyến. Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến xong, hệ thống sẽ thông báo qua thư điện tử là hồ sơ đã được tiếp nhận và đang được xử lý.
PIC.jpg
       Hình ảnh: Internet
      Sắp tới, Hiệp hội Doanh nghiệp và Sở Thông tin – Truyên thông sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến được nhanh chóng, thuận lợi nhất. Cũng giống như việc nộp thuế điện tử, chuyển tiền qua mạng .v.v…dịch vụ công trực tuyến giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, vì vậy các doanh nghiệp hãy quan tâm thực hiện.
        Hãy liên hệ Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, ĐT:0209.3720.008-3720.006, 0909525192 (C.Trang), Email: gialaiba@gmail.com để tìm hiểu chi tiết./.
VPHH