Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Thảo luận tổ Hội đồng nhân dân tỉnh

11/07/2018

Tại Kỳ họp thứ sáu, khóa XI, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, sau phiên khai mạc vào sáng 10/7/2018, vào buổi chiều 10/7 và sáng 11/7, kỳ họp tiến hành thảo luận tổ về các Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác trong 06 tháng cuối năm của tỉnh.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh được phân công vào tổ 5, đã  tham gia phát biểu  thảo luận về các nội dung:   Tỉnh cần triển khai nhanh Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, khắc phục thủ tục đầu tư  kéo dài thời gian, tháo gỡ vướng mắc trong việc tái canh cây cà phê, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ - thông tin trong doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục hành chính bằng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3- 4,
IMG_0586.JPG
Nhà nước hỗ trợ ngành mía đường hội nhập thị trường ASEAN  theo Hiệp định ATIGA và một số nội dung khác./.