Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

TỔ CHỨC HỘI CHỢ VIỆC LÀM NĂM 2018

17/10/2018

     Được sự đồng ý của UBND tỉnh Gia Lai, chiều ngày 17/10/2018, Bà Trần Thị Hoài Thanh-Tỉnh ủy viên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị phối hợp và các đơn vị tham gia tổ chức Hội chợ việc làm năm 2018, thời gian tổ chức ngày 27/10/2018 tại khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh Thiếu niên tỉnh Gia Lai, số 60 đường Hai Bà Trưng, TP.Pleiku.

      Đây là hội chợ quy mô cấp tỉnh sau 13 năm mới tổ chức lại, thời gian tổ chức vào ngày 27/10/2018 tại khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh Thiếu nhi, số 60 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku. Tại cuộc họp các đơn vị phối hợp gồm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã cùng đánh giá tiến độ thực hiện công việc, đến nay đã vận động được 26 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp tại hội chợ và 60 doanh nghiệp ủy quyền cho Trung tâm dịch vụ việc làm tuyển dụng lao động với nhu cầu 6.000 vị trí việc làm. Chủ trì hội nghị kết luận và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị với yêu cầu hết sức tập trung trong thời gian 10 ngày còn lại hoàn chỉnh mọi khâu chuẩn bị, đảm bảo hội chợ việc làm đạt hiệu quả cao nhất, giải quyết nhiều việc làm ổn định cho người lao động./.
VPHH