Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

THÁO GỠ VÀ XỬ LÝ NỢ THUẾ CHO DOANH NGHIỆP

06/09/2018

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh giao cho Cục Thuế tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh làm việc trực tiếp một số doanh nghiệp có số thuế nợ lớn để xem xét tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và xử lý nợ thuế còn tồn động.

      Chiều ngày 05/9/2018, tại trụ sở Cục Thuế tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp và lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đã làm việc với một số doanh nghiệp nợ thuế lớn để xem xét tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, tìm biện pháp thấu tình đạt lý giúp doanh nghiệp hoạt động bình thường đồng thời tích cực nộp nợ thuế theo điều kiện thu nhập của doanh nghiệp./.
VPHH