Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

PHẢN BIỆN CHÍNH SÁCH VÀ GIÚP DOANH NGHIỆP TIẾP CẬN DỊCH VỤ CÔNG

22/06/2018

Chiều ngày 14/6/2018 Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh  chủ trì họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017; đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao vai trò tích cực trong hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp, đồng thời đề nghị Hiệp hội phối hợp thực hiện tốt công tác phản biện thông tin đầy đủ và kịp thời về chủ trương, chính sách cho doanh nghiệp biết, giúp doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công được thuận lợi.
Toàn văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh truy cập vào đây