Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH GIA LAI

10/09/2018

Chiều ngày 07/9, Ông  Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để đánh giá về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2017. Ở đầu cầu tỉnh, tham dự có các các sở, ban, ngành của tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

      Quang cảnh Hội nghị
       Theo kết quả được Bộ Nội vụ công bố, Chỉ số CCHC năm 2017 của tỉnh Gia Lai đạt 73,68/100 điểm, xếp thứ hạng 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số PAPI năm 2017 của tỉnh Gia Lai tăng 0,08 điểm, giảm 6 bậc so với năm 2016 và xếp hạng thứ 58/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đánh giá, các chỉ số CCHC và PAPI đều có xu hướng giảm, nguyên nhân do công tác tuyên truyền hạn chế, cùng với đó, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn quá hạn, nhất là trong lĩnh vực đất đai; tỷ lệ hồ sơ TTHC công được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 chưa đáp ứng yêu cầu….
DSC_8502.JPG
   Ông Nguyễn Tuấn - Phó Chủ tịch TT và Tổng thư ký HHDN tỉnh đầu tiên từ phải sang   
      Sau khi lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp thảo luận, đóng góp ý kiến; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã kết luận yêu cầu các địa phương, đơn vị có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về CCHC đầu tiên là ngay người đứng đầu. Hoàn thiện quy chế làm việc để thông suốt trong vận hành xử lý thủ tục hành chinh. Các huyện, thị xã, thành phố phải nhanh chóng hoàn thành chương trình một cửa điện tử ngay trong năm 2018; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá đến thông qua nhiều hình thức sinh động  đồng thời xây dựng các phần mềm tương tác để thúc đẩy người dân và doanh nghiệp biết và tích cực tham gia dịch vụ công và góp ý cho tỉnh ngày càng cải thiện công tác CCHC./.
 VPHH