Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
20%
 
47%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2018-2019

04/09/2018

 Theo chương trình của tỉnh, hàng năm đến ngày khai giảng năm học mới 5/9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vận động các Doanh nghiệp ủng hộ kinh phí trên 300 triệu đồng để tặng xe đạp và học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, học tập tốt tại các trường học trong toàn tỉnh.

       Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chân thành cảm ơn tấm lòng hướng về các em học sinh nghèo của Công ty CP Kinh doanh&Phát triển Miền Núi đã đóng góp 50 triệu đồng, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp 50 triệu đồng, Công ty TNHH XNK Hoa Trang  30 triệu đồng, Công ty CP Đại Việt 30 triệu đồng, Công ty CP Chiến Thắng 15 triệu đồng, Hội Doanh nghiệp huyện Kbang 15 triệu đồng, Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai 15 triệu đồng, Công ty CP Chè Bàu Cạn 15 triệu đồng, Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai 15 triệu đồng, Công ty TNHH TM Chế biến Nông Lâm sản Đường Vạn Phát 15 triệu đồng, Công ty TNHH Nguyễn Hiệu 15 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Gia Lai 05 triệu đồng./.
VPHH