Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

BẢO VỆ QUYỀN LỢI VÀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CHO DOANH NGHIỆP.

06/07/2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, với nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tham gia xây dựng chính sách – pháp luật cho doanh nghiệp tiếp tục được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tập trung thời gian thực hiện, thể hiện qua những kết quả thiết thực như sau:

*Kết nối doanh nghiệp qua các buổi cà phê doanh nhân hàng ngày, qua điện thoại, email và kịp thời làm việc với các cơ quan nhà nước liên quan giải đáp, tháo gỡ vướng mắc cho 22 doanh nghiệp, hợp tác xã liên quan đến thủ tục hành chính về xây dựng, đầu tư, đất đai, thuế, chế độ đối với người lao động. Bên cạnh đó, Hiệp hội tham dự đầy đủ hội nghị gặp mặt, đối thoại, tương tác với doanh nghiệp của 8 huyện và Sở Xây dựng, qua đó những vướng mắc của các doanh nghiệp được lãnh đạo sở, huyện chỉ đạo giải quyết tại chỗ. Một hoạt động quan trọng khác, Hiệp hội đã triển khai và tổng hợp ý kiến phản ảnh của các doanh nghiệp phục vụ cho hội nghị gặp mặt doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 do UBND tỉnh tổ chức vào trung tuần tháng 7/2018.
co-1.png
*Tham gia xây dựng chính sách – pháp luật và qui định của tỉnh cũng là hoạt động thường xuyên của Hiệp hội. Qua 6 tháng đầu năm, Văn phòng Hiệp hội đã nghiên cứu, góp ý, phản biện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư  (sửa đổi, bổ sung) theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; dự thảo Chương trình khởi nghiệp (02 lần), đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2018 và những năm tiếp theo, dự thảo Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; văn bản của Sở Tư pháp về xây dựng “Thiết chế pháp lý” nâng cao chỉ số PCI; báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai và đề xuất giải pháp theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; báo cáo đánh giá tình hình xuất khẩu và đề xuất giải pháp theo đề nghị của Sở Công Thương.
IMG_0526.JPG
                                   Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp năm 2018 của huyện Đăk Pơ 
1.png
Hiệp hội  làm việc với Ban điều hành Hội Doanh nghiệp huyện Chư Sê
IMG_0257.JPG
 Hội nghị gặp  mặt doanh nghiệp năm 2018 của huyện Krông Pa
DSCN3073.JPG
Ngoài ra, Hiệp hội thường xuyên hỗ trợ cho các sở, ngành, UBND các huyện triển khai các chương trình công tác theo yêu cầu quản lý nhà nước, thông tin chính sách-pháp luật, khảo sát trình độ công nghệ doanh nghiệp, đào tạo nghiệp vụ, kêu gọi đầu tư, an sinh xã hội và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ ./.
                                                                                            VPHH