Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

BÀN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

02/10/2018

Sáng ngày 01/10/2018, Ông Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các Trưởng phòng của Sở đã đến thăm và làm việc với Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Nội dung làm việc về việc phối hợp giữa hai cơ quan để thúc đẩy cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) năm 2018. Hai bên thống nhất tập trung triển khai các biện pháp tuyên truyền những kết quả đạt được về tạo lập môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính và đặc biệt là tập trung thu thập thông tin về khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh để tháo gỡ đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ cho các doanh nghiệp về các chỉ số thành phần đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo tiêu chí của Phòng Thương mại – Công nghiệp Việt Nam để các doanh nghiệp được chọn khảo sát có cơ sở đánh giá một cách khách quan và chính xác./.
VPHH