Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NHANH CHÓNG

03/07/2018

Ngày 02/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo về việc hỗ trợ thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử.
 

Đây là hoạt động phục vụ cho doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp được thuận lợi nhất, nhanh chóng nhất.
Toàn văn Thông báo truy cập tại đây