Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Việt Nam cấp phép mới cho hơn 900 dự án FDI

23/09/2016

Tổng cục Thống kê cho biết, đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam từ đầu năm đến thời điểm 20/5/2016 thu hút 907 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 7566,9 triệu USD, tăng 53,2% về số dự án và tăng 155,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Đồng thời có 425 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 2592,1 triệu USD. Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 10159 triệu USD, tăng 136,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 5 tháng đầu năm ước tính đạt 5,8 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2015.
Trong 5 tháng đầu năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 6617,6 triệu USD, chiếm 65,1% tổng vốn đăng ký; ngành thông tin và truyền thông đạt 1300,4 triệu USD, chiếm 12,8%; ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 542,8 triệu USD, chiếm 5,4%; các ngành còn lại đạt 1698,2 triệu USD, chiếm 16,7%.
Cả nước có 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 5 tháng đầu năm, trong đó Hà Nội có số vốn đăng ký lớn nhất với 1861,6 triệu USD, chiếm 24,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hải Phòng 1610,8 triệu USD, chiếm 21,3%; Bình Dương 570,2 triệu USD, chiếm 7,5%; thành phố Hồ Chí Minh 488,6 triệu USD, chiếm 6,5%; Bắc Ninh 330,1 triệu USD, chiếm 4,4%; Đồng Nai 289,7 triệu USD, chiếm 3,8%; Tiền Giang 259,7 triệu USD, chiếm 3,4%.
Trong số 54 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam 5 tháng đầu năm, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 2888,4 triệu USD, chiếm 38,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Lúc-xăm-bua 1248 triệu USD, chiếm 16,5%; Xin-ga-po 686,9 triệu USD, chiếm 9,1%; Đài Loan 465,2 triệu USD, chiếm 6,1%; Nhật Bản 338,3 triệu USD, chiếm 4,5%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 306 triệu USD, chiếm 4%; Ma-lai-xi-a 249,7 triệu USD, chiếm 3,3%.